Asiantuntijapalvelut

PÄHKINÄNKUORESSA

Luotettavat ja monipuoliset ammattilaisen rakennustekniset asiantuntijapalvelut 

 • Kosteuskartoitukset 
  Kosteus- ja homevauroita epäillessä, rakennukselle voidaan suorittaa nopea ja rakenteita rikkomaton, aistinvarainen kartoitus. Kosteus- ja homekartoituksessa selvitetään mahdolliseen vaurioon liittyvät taustatekijät, kuten korjaus- ja rakennushistoria ja ympäröivien rakenteiden toimivuus, sekä etsitään mahdolliset ongelmakohdat. Kerätyistä tiedoista kootaan raportti tilaajan käyttöön, jossa todetaan löytyneiden vauroiden merkittävyys ja laajuus sekä mahdolliset jatkotoimenpide-ehdotukset. 

 • Rakennusvalvonta
  Ammattitaitoisella valvonnalla säästetään aikaa ja rahaa, kun mahdollisiin virheisiin puututaan ajoissa. Rakennusvalvojan tärkein tehtävä on valvoa tilaajan edun toteutumista rakentamisen hankkeissa sekä, että urakoitsija suorittaa sopimuksen mukaiset työt noudattaen sääntöjä ja suunnitelmia. 

 • Pientalohankkeen vastaavamestari
  Vastaavamestari on palkattava viimeistään töiden alkaessa ja hänen vastuulla on varmistaa, että työmaalla noudatetaan rakentamista koskevia lakeja, määräyksiä ja säännöksiä sekä johtaa rakennustyötä. 

 • Taloyhtiön kuntoarviot
  Kuntoarvio ja sen yhteydessä tehtävä pitkän tähtäimen suunnitelma on hyvä työkalu kunnossapidon suunnitteluun, sillä siitä päättäjät näkevät hyvän kokonaiskuvan kiinteistön kunnosta ja tulevista tarpeista. 

Ota yhteyttä ja pyydä yksilöity tarjous (040 673 5495 / heli.jaronen@destino.fi)