Kuntotarkastus

PÄHKINÄNKUORESSA


Miksi teettää kuntotarkastus?

Mahdollisuus saada puolueeton ammattilaisen arvio asunnon nykykunnosta.

Rakennusalan ammattilaisen tekemä kuntotarkastus turvaa niin ostajaa kuin myyjää asuntokaupan yhteydessä. Tässä mainittuna selkeimmät ja isoimmat konkreettiset hyödyt.

Konkreettiset hyödyt myyjälle:

  • Myyjä hoitaa näin helpolla tavalla omaa lakisääteistä tiedonantovelvollisuuttaan asuntokaupan yhteydessä. Kun mahdolliset puutteet, ja korjausta ja huoltoa vaativat asiat, on yhdessä ulkopuolisen ammattilaisen ja ostajan toimesta käyty läpi, ostaja ostaa kohteen "siinä kunnossa kuin se on myyntihetkellä virheineen ja puutteineen".
  • Hyvin tehdyllä kuntotarkastuksella myyjä rajaa omia vastuitaan mahdollisten tulevien teknisten ongelmien osalta. Kuntotarkastusraportilla voidaan todistaa asioiden olleen kunnossa, kun asunto luovutettiin ostajalle. 
  • Saattaa olla myös myyjän etu, jos kuntotarkastuksen yhteydessä paljastuu esimerkiksi vesivahinko tai muu vastaava iso tekninen ongelma tai rakennusvirhe. Tällöin myyjä voi hoitaa asiat (ennen kaupantekoa) oman vakuutusyhtiönsä kanssa kuntoon ja vältytään kaikkien osapuolien kannalta hankalalta riita-asialta, jopa mahdolliselta oikeuskäsittelyltä.

Konkreettiset hyödyt ostajalle:

  • Ostaja saa kattavan kuvan asunnon nykykunnosta sekä mahdollisista riskeistä ja puutteista.
  • Ostajan kannalta kuntotarkastus on kuin henkilökohtaisesti opastettu huoltokirjaan tutustuminen. Ostohetkellä usein unohtuu käydä läpi hyvinkin tärkeitä asioita asunnon teknisistä laitteista, rakennusteknisistä rakenteista ja kausihuoltotarpeista. Virheellisesti käytettynä ja huoltoja laiminlyömällä, saatetaan hyvinkin lyhyessä ajassa aiheuttaa isojakin vahinkoja. Kun vielä huomioidaan, että ostaja saattaa muuttaa omakotitaloon vuokra-asunnosta tai kerrostalohuoneistosta, eikä hänellä välttämättä ole aiempaa kokemusta kiinteistön ylläpidosta. On siis tärkeä käydä ammattilaisen läsnäollessa omin silmin asunnon kriittiset kohdat opastetusti läpi. 
  • Kuntotarkastuksessa saattaa paljastua taloudellisesti iso rakennusvirhe tai vesivahinko, ja ennen kaupantekoa, ostajalla on vielä mahdollisuus vetäytyä asuntokaupasta kokonaan, ilman isoja kustannuksia.