Miten kuntotarkastus etenee

Nopeasti ja luotettavasti ammattilaisen avulla

1. Varaa aika kuntotarkastukseen

Varaa aikasi joko puhelimella tai sähköpostitse. 

2. Kirjallinen sopimus

Tilaus vahvistetaan kirjallisesti ja sovitaan hinta

3. Kirjallinen tietopaketti

Tilaajalle toimitetaan kirjallinen tietopaketti, jossa tarkemmat ohjeet etukäteisvalmisteluista (KH 90-00393 Tilaajan ohje)

4. Kuntotarkastus käynti

- Omistajan alkuhaastattelu
- Asiakirjoihin tutustuminen
- Kuntotarkastus KH 90-00394 ohjeistuksen mukaisesti 

Tarkastuksessa käydään järjestelmällisesti läpi mm. aistinvaraisesti ja rakennetta rikkomattomin menetelmin kaikki tilat. Lisäksi tarkastetaan mm. julkisivut, salaojitus, vesikatto, ullakkotila ja mahdollinen alapohjan ryömintätila. Tarkastus kestää yleensä 2-6 tuntia. 

- Kosteusmittaukset

- Kuntotarkastuskäynnin lopuksi käydään yhdessä läpi pääpiirteittäin tehdyt havainnot. 

5. Kirjallinen kuntotarkastusraportti

Tilaajalle toimitetaan sovitussa aikataulussa kirjallinen kuntotarkastusraportti, josta selviää asunnon oleellisimmat vauriot, riskit ja puutteet sekä toimenpide-ehdotukset niiden korjaamiseksi. Tällä raportilla asunnon myyjä turvaa tiedonantovelvollisuuttaan.